wie-zijn-we

Mooi staat voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu. We ondersteunen bewoners van jong tot oud die het op eigen kracht (even) niet meer redden. Daarbij worden de talenten en mogelijkheden van mensen benut en geven wij hen de kans om problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.
Mooi welzijn ziet het daarnaast als haar taak bewoners met elkaar te verbinden. Wij zetten ons in voor het verbeteren van het welzijn in onze buurten en wijken. Dat doen we door in gesprek te gaan en te luisteren naar de vraag van de bewoners. Daarbij hebben we vooral een faciliterende en ondersteunende rol. Indien nodig stappen we wel op problemen af. Dat doen we niet alleen. Mooi welzijn werkt nauw samen met partners in onderwijs, zorg, welzijn, wonen, veiligheid, bewoners-organisaties en de gemeente.
Naast professionele inzet beschikt Mooi over een groot aantal vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden van de bewoners in onze wijken. Samen met hen geven wij inhoud aan modern welzijnswerk.

Mooi welzijn wordt ondersteund door Xtra.

Werkgebieden

Mooi welzijn is actief in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak en in de stad Zoetermeer. Daarnaast biedt zij in Den Haag ook stedelijke activiteiten aan en voert zij diverse projecten uit in de buurt, wijk of in de stad.

Eigentijds
Mooi is een moderne welzijnsorganisatie die actuele ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn nauwlettend volgt. Trends in het welzijnswerk worden op de voet gevolgd en waar nodig past zij haar dienstverlening hierop aan.

Mooi welzijn:
• werkt vraaggericht, de klant staat centraal;
• gaat voor kwaliteit, de klant verdient het beste;
• is een vanzelfsprekende en deskundige partner in de sociale sector;
• is trendsettend en innovatief;
• is professioneel en doelmatig;
• is leergierig, flexibel en toekomstgericht.

Mooi welzijn is ISO gecertificeerd.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier