Xtra krijgt ISO9001 Certificering!

Begin oktober is door Lloyd’s Register - een onafhankelijke dienstverlener van certificering - vastgesteld dat het managementsysteem van Xtra voldoet aan de eisen van de ISO9001:2015 norm*. Stichting MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra zijn werkmaatschappijen van Xtra en ontvangen daarvoor een gezamenlijk ISO-certificaat.

De keuze voor certificering op deze kwaliteitsnorm past in het meerjarenperspectief van Xtra. Het gebruik van een managementsysteem gebaseerd op deze kwaliteitsnorm biedt Xtra de basis om haar dienstverlening verder door te ontwikkelen.

Bij de beoordeling van het kwaliteitssysteem waren er complimenten over de wijze waarop het kwaliteitsdenken geïntegreerd is in de reguliere werkwijze. De auditoren zagen uniformiteit - waarbij tegelijkertijd ook ruimte bleef voor eigenheid, deskundigheid en daadkracht.

Verder is geconstateerd dat Xtra in staat is te voldoen aan de eisen die door cliënten en wet- en regelgeving gesteld worden. Daarnaast is Xtra de zelforganisatie binnen teams steeds verder aan het versterken. Dit werd als een positief punt gezien.

Gezien de continu veranderende omgeving waarbinnen Xtra opereert zijn wij erg trots op dit resultaat!

* ISO 9001:2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening en ook dat organisaties zich houden aan de geldende wet- en regelgeving

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier