Wij zijn bezorgd - vanuit Escamp

Beste collega, partners en wijkbewoners in Escamp,
De afgelopen weken is Xtra  en het welzijnswerk in Den Haag op een zeer negatieve manier in het nieuws geweest. We zien wat dit de afgelopen dagen doet met onze medewerkers in Escamp. Dit baart ons veel zorgen. Met deze publieke verklaring willen wij een hart onder de riem steken van onze medewerkers en onze zorgen delen met onze partners en wijkbewoners.

Elke dag zien wij onze medewerkers hun stinkende best doen om bewoners te ondersteunen bij hun persoonlijke hulpvragen, om bij te dragen aan een veilig en gezond leefklimaat voor onze jeugd in de wijk en samen met wijkbewoners en hun organisaties bij te dragen aan betrokken, veilige en inclusieve buurten.

Vanochtend kwam het jeugdwerk in één van de Haagse buurthuizen onder vuur vanwege vermeende radicalisering van hun jongerenwerkers en het daarmee samenhangende risico voor de jeugd en de wijk. Wij merken dat dit bericht een enorme impact heeft, niet alleen op onze jeugdwerkers maar op al onze medewerkers, moslim en niet-moslim. Aantijgingen als deze kunnen leiden tot het vogelvrij verklaren van onze medewerkers, met name medewerkers met een Islamitische achtergrond. Deze zorgen worden ook breed door hun collega’s gedeeld.

Elke dag opnieuw zetten zij zich keihard in voor een veilig opgroeiklimaat. Daarbij werken zij nauw samen met partners als het CJG, de politie, veiligheid, reclassering, scholen, bewonersorganisaties en ouders. Met de huidige tendentieuze berichtgeving dreigt de integriteit van al onze werkers in het geding te raken waardoor zij niet meer in staat zullen zijn hun werk op een veilige en professionele manier te doen.

Wij zien ons dan ook genoodzaakt om aan de bel te trekken en publiekelijk onze zorg te uiten en onze collega’s, partners en bewoners te vragen deze zorg met ons te delen en onze medewerkers te steunen en blijvend in staat te stellen hun werk als professional in de zeven wijken van Escamp op een plezierige, betrokken en  veilige manier te verrichten en hen dit vertrouwen zichtbaar te geven.

 Zoals altijd, staan wij open om met betrekking tot zorgen die er mogelijk zijn, met u persoonlijk in gesprek te gaan.

Souad Filali, Irma Bolhuis, Stadsdeelmanagers Escamp Mooi Welzijn

 Als u vragen heeft over deze verklaring of naar aanleiding hiervan iets met ons wilt delen kunt u ons bereiken via: s.filali@mooiwelzijn.nli.bolhuis@mooiwelzijn.nl.

Bekijk hier bovenstaande reactie in pdf.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier