Wethouder Van Engelshoven start nieuwbouw voor Voorschool peuterspeelzaal De Hummelhoek

De in het Laakkwartier gelegen basisschool Dr. J.A. Gerth van Wijkschool werkt al jaren samen met peuterspeelzaal De Hummelhoek (Stichting MOOI). In het nieuwe gebouw dat na de zomervakantie van 2016 moet zijn verrezen, komt ook nog plek voor kinderopvang David Dak (Stichting DAK). Zo kunnen straks alle kinderen van nul tot dertien jaar terecht in één nieuw gebouw. Wethouder Ingrid van Engelshoven gaf afgelopen week onder luid gejoel van zo’n driehonderd kinderen het startsein voor de bouw. Schooldirecteur Mirjam Grool blikt vooruit.

Verbindingen

De gemiddeld 300 leerlingen van de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool, de peuters die bij MOOI spelen en de kinderen die naar de opvang van DAK komen, stonden vorige week allemaal met een glas limonade op de bouwplaats. Gezamenlijk brachten ze een toast uit op hun toekomstige nieuwe schoolgebouw.
Zeven jaar geleden werd er al gedacht over een nieuw multifunctioneel gebouw in het Laakkwartier, een ‘integraal kindcentrum’ voor alle kinderen van 0-12 en hun ouders. Of zelfs: een gebouw voor de hele wijk voor een nog bredere doelgroep. Vorige week is de bouw in aanwezigheid van wethouder Ingrid van Engelshoven eindelijk officieel van start gegaan. Mirjam Grool: “Met MOOI zitten we al in één gebouw en straks komt ook DAK erbij, dan kunnen we de hele vroeg- en voorschoolse educatie bieden. Vervolgens willen we met deze drie partijen verbindingen gaan zoeken in de wijk.” Daarbij valt te denken aan allerlei aanbod op het gebied van gezondheidszorg, voorlichting, creativiteit, sport en spel.

Plek

Gezien de wens voor een zo’n breed mogelijk aanbod voor de buurt komen in het nieuwe gebouw ruimtes voor externe partijen. De wens is om er structureel spreekuren te houden-logopedie, Centrum voor Jeugd en Gezin, de schoolarts en het maatschappelijk werk zijn welkom om daarvan gebruik te maken. Grool: “Het gaat ons om de samenwerking. We willen ook breed inzetten op de ouders met een ouderlokaal, koffieochtenden en taallessen voor ouders die dat graag willen.” Deze inzet zou heel goed de ouderparticipatie, van oudsher laag in het Laakkwartier, kunnen verhogen. Het brede aanbod moet de school bovendien tot veel meer maken dan een plek om kennis op te doen. Grool: “Het moet geen school worden maar een plek waar kinderen zich thuis en veilig voelen, waar ze zich goed kunnen ontwikkelen.”

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier