Welzijn op recept

Hoe vergroot je de zelfredzaamheid van burgers? Vanuit de breedte van Welzijn is het zoeken van samenwerking een belangrijk middel om die vraag te beantwoorden. De samenwerking met huisartsen bijvoorbeeld. Huisartsen constateren een toename van lichte GGZ-problematiek en ervaren daarnaast zelf een steeds hogere werkdruk. Xtra ontwikkelde in 2015 Welzijn op recept om bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheid van burgers door het aanpakken van psychosociale problemen. Vijf welzijnsrecepten die de huisarts snel kan inzetten en zijn patiënt direct in contact brengt met Welzijn.

Aanspreekpunt
Om de patiënten met psychosociale problemen snel en efficiënt te helpen, blijken huisartsen een toegestoken hand goed te kunnen gebruiken. In een drukke praktijk heeft een huisarts niet de tijd om uit te zoeken waar een patiënt andere mensen kan ontmoeten of hulp kan vragen bij schulden. Xtra koppelt een welzijnscoach aan een huisartsenpraktijk en houdt er in een enkel geval zelfs spreekuur. Gestroomlijnd krijgt het aanbod van Welzijn vorm in vijf welzijnsrecepten: meer bewegen, samen eten, voor anderen, vrije tijd en advies/ondersteuning. Belangrijk is vooral dat de welzijnscoach het aanspreekpunt voor de huisarts is. De welzijnscoach kent het aanbod in de wijk en maakt deel uit van een multidisciplinair welzijnsteam. Bij doorverwijzing via Welzijn op recept nodigt de welzijnscoach de patiënt uit voor een gesprek. De toegestoken hand naar de huisarts is uiteindelijk een toegestoken hand naar het vergroten van de zelfredzaamheid van de burger.

Aandacht
Van externe partijen heeft Welzijn op recept de nodige aandacht gekregen. Als voorbeeld van zorginnovatie stond het in een online magazine van de gemeente Den Haag en Lijn 1 schreef er een artikel over voor haar online jaarbeeld.
De bekendheid van Welzijn op recept bij huisartsenpraktijken begint ook te groeien. In 2015 is het aangesloten aantal praktijken gegroeid naar 13 en zijn er circa 90 doorverwijzingen geweest. Vooral praktijkondersteuners GGZ weten Welzijn op deze manier te vinden. De patiënten die worden doorverwezen hebben meestal nog niet eerder met Welzijn te maken gehad. Het grootste deel van de vragen die binnenkomen hangen samen met financiën en eenzaamheid. De meeste doorverwezen patiënten zijn daarbij volwassenen tussen de 23 en 55 jaar. Huisartsen zelf geven aan tevreden te zijn met deze vorm van samenwerking. Ze zouden nog meer doorverwijzen wanneer ze daar aanleiding toe zien.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier