Vrijwilligersprojecten gezocht voor Piet Vink-prijs

Kent u een bijzonder project of initiatief dat belangrijk is voor de samenleving en waarin vrijwilligers een grote rol spelen? Meld dit project dan aan voor de Piet Vink-prijs.

De Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag reikt jaarlijks de Piet Vink-prijs uit, vernoemd naar de voormalige Haagse wethouder Piet Vink (1927-2002). Projecten die afstanden in de samenleving overbruggen, saamhorigheid vergroten en waarbij vrijwilligers een grote rol spelen, maken kans op in totaal 4.500 euro. De prijs wordt dit jaar voor de dertiende keer uitgereikt. Winnaars van voorgaande jaren waren o.a. buurtboerderij de Nijkamphoeve en Imkerij Blije Bijen (2015) en Telefooncirkel Laak (2016).

Aanmelden

Projecten kunnen met een omschrijving van maximaal 1 A4’tje tot 14 september worden ingediend bij de Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden p/a Griffie Gemeenteraad, Postbus 19157; 2500 CD Den Haag t.a.v. Mw. J. van der Salm of per Email: jolanda.vandersalm@denhaag.nl

Piet Vink

Als gemeenteraadslid (1964 -1970) en wethouder (1970 – 1986 voor jeugd, sport, recreatie en cultuur) heeft Piet Vink zich op bijzondere wijze ingezet voor de Haagse samenleving. Zo was hij het symbool van opbouwwerk, buurthuizen, sportverenigingen. Bij zijn afscheid van de actieve politiek in 1986 werd hij ereburger van Den Haag. Vanaf die tijd zette hij zich, in bestuurlijke of adviserende functies, in voor tientallen Haagse maatschappelijke organisaties.
Meer informatie kunt u krijgen bij de juryleden, zie: www.vogdenhaag.nl

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier