Vrederust (Escamp) is de 1e vreedzame wijk in Den Haag


Samen met partners uit de wijk, heeft Mooi welzijn met team Vrederust (Escamp) de training 'Vreedzame Wijk Vrederust' gevolgd en succesvol afgesloten.
Tijdens de training is aandacht besteed aan 4 pijlers: positieve sociale gemeenschap - conflicthantering en mediatie - taken en verantwoordelijkheden - omgaan met diversiteit.

En dit is nu nog maar het begin natuurlijk. Het is nu aan een ieder van ons om de 'vreedzame olievlek' binnen ieders organisatie en in de wijk verder met elkaar te verspreiden.

De Petrus Dondersschool en de Erasmus school in de wijk Vrederust waren de koplopers.

Meer informatie over de Vreedzame school en Vreedzame wijk?

www.movisie.nl/tool/vreedzame-wijk

www.stichtingvreedzaam.nl/vreedzame_wijk/startpagina.html 

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier