Van Buurthuis naar Servicepunt XL

Door de decentralisatie van overheidstaken sinds 1 januari 2015 hebben de traditionele buurthuizen waar burgers voorheen veelal voor activiteiten kwamen een andere invulling gekregen. De Haagse gemeente heeft volop ingezet op preventie als het gaat om zorg en welzijn. Buurthuizen zijn daarom door Xtra ontwikkeld tot Servicepunten XL, Wijkcentra waar buurtbewoners terecht kunnen met vragen over zorg (WMO), wonen, jeugd, werk en welzijn. Ook kunnen ze er vrijwilligerswerk vinden en trainingen volgen. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers, in lijn met de visie van Xtra, staat daarbij op de voorgrond. Als spil in de wijk blijven het tevens plekken voor ontmoeting en activiteiten gerund door buurtorganisaties, stagiaires en vrijwilligers die ondersteuning krijgen van Xtra.

Actief
De dertien over de stad verspreide Servicepunten XL werden het afgelopen jaar door bijna 29.000 burgers bezocht. Buurtbewoners konden er het antwoord vinden op uiteenlopende vragen over zorg, werk, financiën, jeugd, ouder worden en vrijwilligerswerk. Veel andere partijen uit de wijk wisten en weten het Servicepunt XL ook te vinden. De wijkagent, zorgorganisaties zoals Middin en Parnassia maar ook allerhande buurtorganisaties houden er hun activiteiten. De cliëntondersteuners van Xtra helpen niet alleen bewoners via kortdurende trajecten maar zijn als kenners van de wijk ook actief in het koppelen van bewoners aan vrijwilligers, instanties en elkaar. Met MEE in huis is de cliëntondersteuning nog breder geworden, ook mensen met een beperking en vragen over specifieke zorg worden geholpen in het Servicepunt XL. Als poort voor algemene voorzieningen is het Servicepunt XL inmiddels niet meer weg te denken.

Omslag
Bij alle cliëntondersteuning is de insteek van Xtra: ‘Wat is er aan de hand en waar wil je naartoe?’ Waar in het oude buurthuis-denken de teneur eerder was ‘hoe kunnen we je helpen?’ is de omslag naar hulp bij het versterken van de zelfredzaamheid op gang gebracht. Voor de komende jaren valt daar nog steeds de meeste winst te behalen: versterken van het bewustzijn dat snel helpen en geholpen worden op de lange duur niet altijd behulpzaam is. Het gaat er vooral om dat mensen leren om het zelf te doen en zodoende niet terug hoeven te komen. Ook daarom zet Xtra in op goede banden met alle partijen in de wijk en worden niet alleen de cliëntondersteuners getraind om deze omslag in het denken eigen te maken. Ook buurtbewoners worden via gesprekken betrokken bij het versterken van de wijk mét elkaar.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier