Unieke samenwerking in Spoorwijk bekrachtigd met ondertekening convenant


Stichting MOOI, STEK De Oase en basisschool Jeroen slaan de handen ineen. Na een uitgebreide inventarisatie van de behoeften van de bewoners van de wijk Spoorwijk ontwikkelen deze partijen nu gezamenlijk projecten en activiteiten. Een breed en passend aanbod voor, door en met alle bewoners. In lijn met het gemeentebeleid –minder overheid, meer participatie- opent wijkcentrum De Wissel haar deuren voor samenwerkingspartners en hebben de drie partners in het bijzijn van wethouder Ingrid van Engelshoven een convenant ondertekend.

De verkennende gesprekken begonnen al twee jaar geleden. De organisaties uit de wijk Spoorwijk wilden nog meer samenhang en passend aanbod creëren voor bewoners.

Wat leeft er bij die bewoners? Welke groepen zijn er en wat zijn hun behoeften? Met deze vragen als uitgangspunt gingen de organisaties aan de slag om een Brede Buurt Zone te creëren; net als de Schilderswijk en Transvaal krijgt spoorwijk een ‘zone’ in de wijk waar verschillende organisaties een doorlopend aanbod hebben voor kinderen., jongeren en volwassenen.

Centraal voor bewoners blijkt de ontmoeting met anderen te staan. Het in contact komen met elkaar en met maatschappelijke organisaties moet daarom zo laagdrempelig mogelijk zijn. Daarnaast is er behoefte aan ondersteuning bij het maken van huiswerk, het vinden van werk, het verbeteren van de taalontwikkeling van kinderen en volwassenen en bij de opvoeding. Een aantal reeds ontwikkelde gezamenlijke activiteiten zijn daarom ook taalonderwijs voor ouders en wijkbewoners, fietslessen voor volwassenen en naailessen. Ook de ontmoeting tussen wijkbewoners en professionals uit de wijk door middel van koffieochtenden en informatieve bijeenkomsten over allerlei onderwerpen zijn al gerealiseerd.

Korte lijnen

STEK, stichting voor Stad en Kerk, heeft als diaconale organisatie met de Oase al jarenlang een plek naast Wijkcentrum De Wissel van Stichting MOOI. De Oase herbergt de Voedselbank, biedt onderdak aan Kariboe Bibi, centrum voor Afrikaanse vrouwen, en men kan er terecht voor maaltijden, knutselactiviteiten, kerkvieringen en Nederlandse lessen. De Wissel staat ondertussen bewoners bij met vragen op het gebied van zorg, administratie en financiën, gezondheid en wonen. Iedereen kan er terecht. Ook het zoeken van een vrijwilliger of het vinden van vrijwilligerswerk heeft er de aandacht. Basisschool Jeroen, een school met circa 400 leerlingen waarvan 90 % een allochtone afkomst heeft, spant zich in om de kinderen uit de wijk een veilige leeromgeving te bieden. De soms moeilijke omstandigheden van de ouders –illegaliteit, een inkomen onder de armoedegrens- vragen aandacht en korte lijnen met het maatschappelijk werk in De Wissel dragen bij aan een goed klimaat voor de leerlingen.
Gezamenlijk hebben deze organisaties een compleet, maatschappelijk aanbod dat nog beter gestroomlijnd wordt door als partners in de buurt verder te gaan en door de inventarisatie van de behoeften van wijkbewoners die heeft plaatsgevonden.

Convenant

Op 16 juni jl. hebben de samenwerkingspartners hun plannen gepresenteerd en is het convenant dat hiertoe is opgesteld ondertekend in het bijzijn van wethouder Ingrid van Engelshoven. Het convenant is een verwoording van de doelen die dit netwerk van drie organisaties zich hebben gesteld. Ook bekrachtigen ze hun inspanningsverplichting naar elkaar en naar de bewoners van de wijk Spoorwijk.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier