Tour d'Amour

Op 18 december jl. was schrijfster Eveline van de Putte te gast in Vadercentrum Adam op het Jonckbloetplein. Zij vertelde over seksuele diversiteit en gender-diversiteit.

Uitgebreid stond zij stil bij het verschil tussen:
homoseksualiteit: dat gaat over tot wie je je voelt aangetrokken. (man/man of vrouw/vrouw)
gender-identiteit: dat gaat over hoe je je voelt. (man of vrouw òf ergens daar tussen in)

De mensen die aanwezig waren bekeken een video-portret van een oudere transvrouw: iemand die als man geboren is maar zich vrouw voelt.

Dat de wijkbewoners veel ervaring hebben met dialoog-avonden, bleek deze avond ook weer. Massaal werd op deze moeilijke en ook spannende thema's gereageerd. God maakt toch geen fouten?! Een van de aanwezigen zou graag een ander papiertje hebben gekregen als hij had ontdekt dat hij in de verkeerde verpakking was geboren.
Slot-conclusie van deze avond was dat je niet alles precies hoeft te begrijpen wat een ander doet of hoe hij/zij zich voelt. Het belangrijkste is dat je elkaar respecteert.

Nieuwsbrief
Maandelijks geeft het Vadercentrum een digitale nieuwsbrief uit volop informatie over activiteiten. Lees hier de laatste nieuwsbrief (december 2018).

Meer weten?
Voor meer informatie over het Vadercentrum Adam: www.vadercentrumadam.nl.
Vadercentrum Adam
Jonckbloetplein 24
2523 AR Den Haag
Tel. 070 205 2410
info@haagsevaders.nl

Vadercentrum Adam is een initiatief van Mooi welzijn

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier