School Maatschappelijk Werk +

De lagere school is één van de belangrijkste bouwstenen voor de toekomst van elk kind. Soms kunnen er zich problemen voordoen in de thuissituatie van een kind of op school waar een professional –de school maatschappelijk werker van Xtra- goed bij kan helpen. De gemeente Den Haag heeft daarom besloten het School Maatschappelijk Werk (SMW) op de 166 Haagse basisscholen te blijven organiseren. Dichtbij het kind en dicht bij de ouders. Sinds 1 augustus 2015 wordt de invulling daarvan verzorgd door Xtra. De school maatschappelijk werkers hebben daarbij de mogelijkheid autorisatie te verlenen voor verdergaande zorgverlening. Dan hebben we het over SMW plus. Alles wat nodig is voor die plus, is bij Xtra in volle gang. Willem Heemskerk, teammanager School Maatschappelijk Werk bij Xtra: “We zijn volop in constructie en timmeren hard aan de weg.”

Oplossing
Al dwarrelt het stof nog neer van de grootste verandering in de jeugdzorg ooit –de overheveling van taken van overheid naar gemeenten- is er in korte tijd indrukwekkend veel neergezet. Xtra heeft de kwaliteitsslag voor het School Maatschappelijk Werk in het kader van deze transitie voor haar rekening genomen en behalve trainen van medewerkers ook de structuur voor de samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voorbereid. Vaste gezinscoaches van het CJG zijn gekoppeld aan de basisscholen waar de school maatschappelijk werkers ook werkzaam zijn, waarbij men nauw met elkaar samenwerkt. De nieuwe rol van de school maatschappelijk werker plus is wat Willem betreft heel helder: “De schoolmaatschappelijk werker biedt preventieve, voorliggende hulpverlening die kortdurend is en op school wordt georganiseerd. Hij heeft een schakelende rol wanneer er specialistische jeugdzorg nodig is.” Ouders kunnen worden doorverwezen, kinderen ook wanneer dat nodig is en binnen de veilige setting van een basisschool kan er met de intern begeleider vaak al een passende oplossing worden gevonden.

Gesprek
Sinds augustus 2015 zijn er in Den Haag door het School Maatschappelijk Werk van Xtra circa 1700 dossiers in behandeling genomen. Willem: “Wat veel voorkomt zijn vechtscheidingen. Een school maatschappelijk werker gaat dan met de ouders en het kind in gesprek. Eventueel worden ouders doorverwezen naar een speciale training van Jeugdformaat.” Het School Maatschappelijk Werk geeft ook sociale vaardigheidstrainingen aan kinderen of helpt ouders actief betrokken te zijn bij de schoolgang van hun kind. Willem: “Het gaat erom te voorkomen dat hulpvragen ernstiger worden en bij het CJG terecht komen.” Het dichtbij de kinderen zijn op school maakt preventie mogelijk wat Willem betreft.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier