Project 'Van huis uit' Eergerelateerd geweld, huwelijksdrang en verstoting

Dit zijn thema’s die in sommige culturele gemeenschappen ook in Nederland nog veelvuldig voorkomen. In het project ‘Van huis uit’ heeft Stichting MOOI (onderdeel van Xtra) een aantal vrijwillige gemeenschapsbemiddelaars opgeleid uit verschillende culturele gemeenschappen. Zij bieden niet alleen voorlichting en begeleiding, maar grijpen ook vroegtijdig in bij conflicten in én tussen families.

Schending van de familie-eer
In sommige gemeenschappen bestaan strenge regels over hoe mannen en vrouwen zich moeten gedragen. Vrouwen en meisjes moeten kuis zijn in gedrag en kleding. Zij mogen geen aanleiding geven tot roddels binnen een gemeenschap, anders komt de familie-eer in gevaar. Het is aan de man om die eer te bewaken. Als de eer wordt geschonden, voelt de familie zich gedwongen om deze te herstellen. Deze kan daardoor besluiten stevige maatregelen te nemen, zoals een uitgaansverbod instellen, een gedwongen huwelijk arrangeren, de vrouw verstoten uit de familie, of erger.

Dit komt overigens niet alleen onder vrouwen voor; ook mannen kunnen hier het slachtoffer van worden.

Aanzien en vertrouwen
Projectleider Garip Özcan werkt samen met twintig vrijwilligers die sleutelfiguur zijn voor
verschillende gemeenschappen, zoals o.a. de Turkse, Marokkaanse, Afghaanse, Surinaamse
en Koerdische. Deze sleutelfiguren, afkomstig uit de diverse etnische gemeenschappen, zijn
door MOOI geselecteerd en worden getraind en opgeleid tot gemeenschapsbemiddelaar. Door
hun positie, het aanzien en het vertrouwen dat zij genieten binnen hun gemeenschap, kunnen
deze bemiddelaars diep in de verschillende gemeenschappen interveniëren. Met hulp van
Garip worden activiteiten georganiseerd zoals spreekuren, voorlichtingsbijeenkomsten, kleinschalige rondetafelbijeenkomsten in buurthuizen en moskee, manifestaties en theateroptredens rondom eergerelateerd geweld.
Omdat zij zelf uit de doelgroep komen, is er eerder een opening en komt de weg vrij om over deze gevoelige onderwerpen met elkaar te praten.

De problematiek van eergerelateerd geweld raakt ook onderwerpen als emancipatie,
vrijheid en gezinssamenstellingen. Het project ‘Van Huis uit’ heeft hiermee een
brede focus. Door hun positie en aanpak kunnen de sleutelfiguren dit soort lastige
onderwerpen bespreekbaar maken.

Garip: “Als we bijna zeker weten dat er iets speelt maar iemand wil het niet kenbaar maken, dan is een individuele benadering de juiste oplossing. Na het eerste contact houden we
de situatie in de gaten en verwijzen we wanneer nodig naar andere organisaties.
Binnen het project wordt dus ook samengewerkt met andere zorg- en welzijnsinstellingen.”

Onlangs is dit artikel gepubliceerd in transmuralezorg.nl/tijdschrift/2016/4/artikelen/08-eergerelateerd-geweld-huwelijksdrang-en-verstoting.pdf

Meer informatie over ‘Van huis uit’ vind je hier.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier