Kwetsbare huishoudens; pilot “Anna Bijnslaan”


Mooi welzijn start samen met woningcorporatie Haag Wonen een pilot om gezamenlijk de sociale problematiek in de Anna Bijnslaan in Moerwijk aan te pakken. 

Als groot woningbezitter sociale huur in het Haagse wordt Haags Wonen ook veel met de sociale problematiek die zich achter de voordeur afspeelt geconfronteerd. Bij gesprekken over groot en klein onderhoud worden o.a. verwarde bewoners en ernstig vervuilde woningen aangetroffen. Haag Wonen raadpleegt dan veelal de Servicepunten XL, echter is het kwaad dan vaak al geschied. 
Haag Wonen wil niet niet alleen op fysieke kanten investeren, maar ook op de sociale kanten  Investeren op sociale kanten kan je niet alleen, daar zijn sterke maatschappelijke partners bij nodig zoals Mooi welzijn en de andere partners in het stadsdeel (Politie, Sociaal wijkteam, gemeente etc.).

De Anna Bijnslaan

Haag Wonen gaat aan een complex in de Anna Bijnslaan grootschalige  onderhoudswerkzaamheden verrichten. Dit onderhoud willen ze aangrijpen voor een experiment om ook de sociale problematiek aan te pakken. Hiervoor hebben ze met alle partners een kernteam geformeerd om de wijk in te trekken en in kaart te brengen welke bewoners extra aandacht behoeven.

Mooi welzijn in met het opbouwwerk en het Servicepunt XL Moerwijk onderdeel van dit kernteam. 

Voor meer informatie

Osman Çakici

o.cakici@mooiwelzijn.nl

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier