Koningin Máxima en Burgemeester Pauline Krikke op bezoek bij Haags Ontmoeten in Wijkcentrum De Regenvalk


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft vrijdagochtend 1 juni als gast van burgemeester Pauline Krikke een werkbezoek gebracht aan het project ‘Haags Ontmoeten’ in Wijkcentrum De Regenvalk aan het Regentesseplein.

In de ontmoetingsruimte van het wijkcentrum worden Koningin Máxima en burgemeester Krikke enthousiast onthaald door een groep ouderen. Enkelen laten haar zien hoe zij ‘gebakjes’ breien. Anderen stellen de koningin vragen, onder meer over haar kinderen. En één mevrouw is bezig een puzzel te leggen. Spontaan schuift de koningin aan en helpt een handje.
De Regenvalk is een van de 38 locaties van Haags Ontmoeten, een initiatief van de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties. Hier worden activiteiten en ontmoetingen georganiseerd met en voor zelfstandig wonende ouderen met ‘geheugenverlies’.

Haags Ontmoeten is gericht op de oudere die moeite heeft of krijgt met zelfstandig wonen. Dat merkt de oudere vaak zelf en dat merken ook de mensen die de oudere helpen en bijstaan; zoals hun partner, kinderen, vrienden of buren. Zowel de ouderen als de mensen om hen heen die hulp bieden – hun ‘mantelzorgers’ – kunnen bij Haags Ontmoeten terecht voor ontmoeten, informatie, hulp en ondersteuning.
Haags Ontmoeten wil een spil zijn in iedere wijk om mensen en organisaties samen te brengen. Participatie staat centraal. De vraag wat er nodig is, wordt bij de ouderen zelf neergelegd. Wat wilt u graag en heeft u nodig om zelfstandig en gelukkig te blijven.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zegt dat gemeenten er voor moeten zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente Den Haag hecht er aan om een seniorvriendelijke stad te zijn. Het gaat daarbij niet alleen om gezondheid, veiligheid en zorg, maar bovenal om vitaliteit en leefplezier en om de juiste infrastructuur zodat ouderen in hun eigen buurt zelfstandig kunnen blijven wonen.

Haags Ontmoeten is door Xtra welzijn opgezet op initiatief van de gemeente Den Haag in samenwerking met diverse zorg- en welzijnsorganisaties als onderdeel van Den Haag Seniorvriendelijke stad en het actieprogramma Informele zorg.
Het is een voorziening die tot doel heeft het leefplezier en de vitaliteit van ouderen te versterken en die is ondergebracht bij bestaande centra en instellingen voor ouderen.

In alle wijken van Den Haag is Haags Ontmoeten vertegenwoordigd. Op www.haagsontmoeten.nl vindt u alle informatie over zowel Haags Ontmoeten en de locaties.

Fotografie: Martijn Beekman

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier