Jeugdwerk

De visie op het Jeugdwerk heeft in de afgelopen jaren een ander accent gekregen. De nadruk is komen te liggen op het vergroten van de zelfredzaamheid van jongeren. Jongeren tussen de 8 en 23 die een steuntje in de rug nodig hebben en waar jeugdwerkers van Xtra mee in gesprek gaan. Dat doen ze niet meer in een buurthuis maar op straat. Met kennis van de wijk en door het leggen van verbindingen zijn het afgelopen jaar vele Haagse jongeren door de jeugdwerkers gestimuleerd om deel te nemen aan de maatschappij.

Signaleren
Het is een bekend beeld: groepjes jongeren op straat of op een pleintje in de buurt. De jongerenwerkers van Xtra zoeken contact met deze jongeren om te kijken wat hen beweegt. Ze brengen zulke groepen in kaart en signaleren eventuele problemen voortijdig. Dat kan alleen door dichtbij de jongeren te staan en de buurt echt goed te kennen. Samenwerking met anderen is daar ook bij nodig, zoals onder andere de wijkagent, leerkrachten, ondernemers in de buurt en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De gezinscoaches die bij het CJG werken zijn snel ingeschakeld wanneer dat nodig blijkt. Het vinden van werk, school afmaken, het goed kunnen omgaan met geld -10 tot 15 % van de jongeren in Den Haag kan daar hulp bij gebruiken. Hulp om te leren op eigen kracht verder te gaan.

Antwoord
De bemiddeling van de jeugdwerkers bij het vinden van werk voor jongeren heeft niet alleen individueel maar ook via projecten vorm gekregen. In het restaurant H’eerlijk in Leidschenveen kunnen jongeren zonder diploma of werk een jaar werken om een Mbo diploma niveau 1 te bemachtigen. Voor 2016 blijft participatie een speerpunt en worden er nog meer leerwerkplekken opgezet. De kennis van de wijk en de jongeren is ook van waarde gebleken in het contact met de gemeente. Wanneer komende zomer in de haven van Scheveningen een olympisch dorp wordt gebouwd heeft het jeugdwerk alvast een creatieve inbreng gehad. De gemeente wil graag bezoekers onder de jeugd, jeugdwerk weet dat toegangskaartjes en vervoer een drempel zullen zijn. Het antwoord van jeugdwerk: jongeren kunnen flexibel ingezet worden om het opbouwen van dit dorp mogelijk te maken in ruil voor toegangskaartjes. Naast participatie zijn voor 2016 jeugdwerkloosheid en radicalisering belangrijke speerpunten van de jeugdwerkers van Xtra.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier