Het Mobiel Verzuim Team: Terugdringen van verzuim en voortijdige schoolverlating

‘Wij hebben je gemist op school’
Zo begroeten de medewerkers van het Mobiel Verzuim Team (MVT) een leerling van het ROC Mondriaan bij een huisbezoek.

Het Mobiel Verzuim Team bestaat uit vijf sociaal werkers van Stichting MOOI. Zij zijn nu werkzaam op zes scholen van het ROC Mondriaan in Den Haag,het Westland en Delft.
Bij regelmatig verzuim brengen twee leden van het MVT een huisbezoek om
te kunnen beoordelen wat er nu werkelijk speelt. Mede hierdoor ontstaat een
completer beeld van de student, ouders, huis en omgeving.

Afhankelijk van het probleem komt het verzuim aan de orde in het overleg van
het Zorgadviesteam. Het CJG, de leerplichtambtenaar, de zorgcoördinator en het
MVT hebben zitting in het Zorgadviesteam. Afhankelijk van het probleem zoeken
de leden van het Zorgadviesteam naar een oplossing.
Het MVT stimuleert, steunt, en stelt grenzen zodat jongeren vanuit hun eigen
mogelijkheden, samen met hun ouders en hun directe omgeving, de problemen
kunnen oplossen.

Meer informatie? 

Thijs van Steekelenburg
Coördinator Mobiel Verzuim Team
E t.van.steekelenburg@rocmondriaan.nl
T 06 - 41 54 34 64

Download hier de flyer

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier