Het Jeugd Interventie Team (JIT)

Een zelfstandig bestaan opbouwen en deelnemen aan de maatschappij is niet voor iedere jongere even makkelijk. Schulden, werkloosheid, middelengebruik, radicalisering, psychiatrische problematiek –het zijn maar een paar voorbeelden van waar jongeren soms mee te kampen hebben. Het Jeugd Interventie Team (JIT)begeleidt risico- en probleemjongeren van 12 tot en met 26 jaar. Sinds 1 januari 2015 is het Jeugd Interventie Team van Bureau Jeugdzorg naar Xtra overgegaan. Een grote verandering die ook weer nieuwe mogelijkheden schept: de intensieve, individuele begeleiding van het JIT in combinatie met de collectieve werkwijze van Xtra geeft een nieuwe impuls aan de wens de eigen kracht van jongeren te versterken. Niet op een kantoor, maar daar waar de jongeren zijn. Daar kunnen ze het beste geholpen worden hun netwerk op te bouwen en hun vaak complexe problemen aan te pakken.

Samenwerking
Om wijkgericht te kunnen werken zijn de Haagse stadsdelen toegewezen aan trajectbegeleiders van het JIT die daarbij ook aansluiting hebben gerealiseerd met de jeugdteams en de sociale wijkzorgteams. Het JIT neemt vanuit zijn specifieke expertise voor oudere jeugd deel aan het in 2015 in het leven geroepen Bovenstedelijk Jongeren Platform. De samenwerking tussen hulpverleningsorganisaties, de gemeente en andere partners uit de wijken is verder uitgebouwd, terwijl de samenwerking met scholen, werkgevers, woningbouwcorporaties en de GGZ onverminderd voortging. Dit leidt tot het terugdringen van schooluitval, het leren zelfstandig te wonen, het toeleiden van jongeren naar werk of behandeling –alles wat kan bijdragen aan een zelfstandig bestaan. En de jongeren zelf? Het JIT heeft in 2015 van het Straatconsulaat de verbetersticker uitgereikt gekregen: een uitdrukking van waardering voor hoe het JIT jongeren laat meedenken met de organisatie.

Zelfstandig
Jongeren hebben de meeste problemen op het gebied van werk, huisvesting en financiën. In het afgelopen jaar zijn 1000 jongeren door het JIT op weg geholpen. Soms met een verwijzing, soms was een enkel gesprek afdoende maar meer dan 700 trajecten zijn in 2015 succesvol afgerond op diverse JIT projecten. De hulpverlening aan zwerfjongeren heeft zich in het afgelopen jaar met het project ExpEx (Experienced Experts) sterk gemaakt voor het inbrengen van ervaringsdeskundigheid bij hulpverleningsinstanties en de gemeente. De ex-zwerfjongeren kunnen na een training ook weer andere jongeren helpen als maatje. Om zwerfjongeren te begeleiden vraagt het toewerken naar een eigen woning regelmatig om een tussenstap, een veilige plek op weg naar een kansrijker leven. Een jaar van verandering was ook een feestelijk jaar met de opening van JIT Wonen en het vieren van het 10 jarig bestaan van het JIT.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier