Doe mee met de Dik Hooimeijerprijs 2017!

Heb jij een goed initiatief op het gebied van educatie, participatie of gezondheid voor de mensen in Den Haag? Dien jouw aanvraag in voor maandag 16 oktober 2017 en maak kans op een geldbedrag van € 1.250,-.

Ontstaan Dik Hooimeijer Prijs
Dik Hooimeijer was bestuurslid van het eerste uur van stichting ADO Den Haag in de Maatschappij en was als directeur van Welzijnsinstelling MOOI nauw betrokken bij de sociaal-maatschappelijke projecten van ADO Den Haag. Zo was hij de geestelijk vader van het project De Held. Dit project, waarbij spelers van ADO Den Haag in scholen lesgeven over anti-discriminatie en anti-pestgedrag, bestaat al meer dan 20 jaar. Met deze jaarlijkse prijs eert ADO Den Haag in de Maatschappij de verdiensten van Dik Hooimeijer voor de club en de stichting.

Zo werkt het
Als non-profitorganisatie of als inwoner van Den Haag kun je jouw initiatief tot 16 oktober 2017 indienen met het aanvraagformulier.
Het beste initiatief ontvangt de Dik Hooimeijer Prijs.
Bij de prijs hoort een geldbedrag van € 1250,-. Met deze bijdrage kan een goed initiatief gerealiseerd worden. Het begint met een goed idee. Zoals ooit De Held werd bedacht. We zijn op zoek naar initiatieven die er op hun manier aan bijdragen dat mensen in de buurt zich met elkaar verbinden, dat iedereen mee kan doen (met sport, onderwijs of buurtactiviteiten). Projecten die eraan bijdragen dat jongeren goed met elkaar omgaan, ongeacht hun achtergrond. Initiatieven die ervoor zorgen dat mensen niet worden uitgesloten, maar gewoon kunnen meedoen. Dat type initiatieven, in de geest van Dik Hooimeijer; daar zijn we naar op zoek!

Waar moet jouw initiatief aan voldoen?

  • Alleen inwoners van Den Haag of Haagse non-profit organisaties zoals sportverenigingen, welzijnsorganisaties, stichtingen en wijkberaden kunnen een aanvraag indienen.
  • De activiteit vindt plaats in de periode van 1 november 2017 en 30 juni 2018.
  • Als een initiatief via een andere gemeentelijke of landelijke subsidieregeling voor hetzelfde initiatief al een subsidie ontvangt, komt het niet in aanmerking.
  • De voorgestelde activiteit is passend bij de situatie in de buurt en bestaat nog niet op deze locatie.
  • Het betreft een activiteit op het gebied van participatie, educatie of gezondheid.
  • De activiteit speelt in op de behoeftes van de gekozen doelgroep(en).
  • De activiteit heeft een duidelijk doel geformuleerd.
  • Er wordt beschreven hoe de resultaten worden geëvalueerd.
  • De activiteit is kostendekkend en heeft een sluitende begroting.

Beoordeling
Een selectiecommissie met onder andere Annemarie Hooimeijer zal de aanvragen op bovenstaande criteria beoordelen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 25 oktober 2017, zal de winnaar van de Dik Hooimeijer Prijs bekend worden gemaakt.

Aanmelden en informatie is beschikbaar op:
http://www.adodenhaag.nl/dikhooimeijerprijs

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier