Digitalisering hulpverlening

Dat burgers steeds ‘digitaler’ worden staat buiten kijf. Hoe vertaal je dat naar goed werkende hulpmiddelen? Xtra heeft in 2015 meerdere projecten verder uitgebouwd of ontwikkeld: SWELP (swipe for help), de eigen website voor online hulpverlening, de online community Join the Club in samenwerking met o.a. Stichting Buddynetwerk en Stichting Kompassie en een website speciaal voor ouderen. Ook sluit Xtra aan bij de gemeentelijke campagne Allemaal Digitaal met als doel zoveel mogelijk ouderen te scholen in het gebruik van een tablet. Beleidsadviseur van Xtra, Conny van den Berg: “We willen ook heel graag dat ouderen mee gaan in de ontwikkeling.”

Belangstelling
Wat zou het handig zijn indien hulpverleners elkaar snel via een beveiligde chat zouden kunnen vinden. Even een berichtje sturen over een klant naar een collega zodat die klant snel geholpen is. De door de gemeente Den Haag en Xtra ontwikkelde app SWELP doet precies dat. Geen wonder dat er onder medewerkers van Xtra veel belangstelling voor is. Meer dan de helft van de medewerkers gebruikt de app inmiddels. De gedachte is dat ook klanten van Xtra via de app met Welzijn kunnen communiceren en dat andere hulpverleners er eveneens gebruik van gaan maken. Conny: “Het lijkt erop dat deze app hét communicatiemiddel voor hulpverleners kan gaan worden.” Sinds januari 2016 is de app gratis te downloaden.

Ontwikkeling
Ouderen hebben nog terrein te winnen in het gebruik van digitale middelen. Xtra wil zich daar op meerdere manieren voor inzetten. De website haagseouderen.nl is in 2015 technisch verbeterd. De website die veel op ouderen gerichte informatie biedt, zal in 2016 bovendien nog interactiever worden. Een andere belangrijke ontwikkeling waar het afgelopen jaar een start mee is gemaakt: het door klanten zelf laten beheren van hun eigen online dossiers. Dat is al een optie via hulponlinedenhaag.nl maar Xtra zal dit nu ook als standaardmogelijkheid inbouwen in het nog te ontwikkelen registratiesysteem XTRAonline. Zelf je dossier beheren is ook een vorm van zelfredzaamheid.
Profiel

Dat samenwerking veel kan opleveren blijkt uit de gesprekken die Xtra voerde met Stichting Buddynetwerk en Stichting Kompassie. Conny: “Na een paar keer praten kwamen we tot het plan voor Join the Club. Een online community waar klanten een profiel kunnen aanmaken en contacten kunnen opdoen. Niet op basis van een beperking maar op basis van wat je leuk vindt.” De online ontmoeting zou het offline ontmoeten in de hand moeten werken. Conny: “We willen nadrukkelijk ook de offline ontmoeting kwalitatief goed vormgeven zodat mensen zich via warme overdracht ergens thuis kunnen voelen.” Dit projectplan is recentelijk voorgelegd aan de gemeente Den Haag en aan het Platform Zorgvrijwilligers.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier