Welzijn in Sociale wijkzorgteams


Door de decentralisaties is sinds 1 januari 2015 de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en voor de zorg voor langdurig zieken en ouderen. Daartoe heeft de gemeente onder andere Sociale wijkzorgteams in het leven geroepen. Multidisciplinaire teams die per wijk problematiek oppakken, signaleren en waar nodig buurtbewoners aan hulpverleners of voorzieningen koppelen. Vanuit Xtra nemen afhankelijk van het DNA van de wijk ouderenconsulenten of maatschappelijk werkers deel en ook consulenten van MEE zitten in de teams.

Enthousiasme
Iedere verandering kost natuurlijk moeite, maar als het ook iets oplevert slaat de balans positief uit. In de loop van 2015 zijn er intervisiebijeenkomsten voor de medewerkers van Xtra belegd. Vragen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde kwamen waren: Hoe functioneert het Sociale wijkzorgteam? Hoe functioneer jij als consulent? Hoe vind je de samenwerking? Algemeen maatschappelijk werker bij Xtra, Simone Visschers, is duidelijk in haar enthousiasme over deze nieuwe samenwerking. “Het werkt goed alle kanten op. Ik vind het prettig om een casus met andere disciplines te bespreken en voor de andere deelnemers is het handig dat voorliggende voorzieningen makkelijk aangesproken kunnen worden.”

Visie
Het kunnen aanhaken bij voorliggende voorzieningen is tevens onderdeel van de visie van Xtra. Het afschalen van de ondersteuning waar mogelijk is binnen die visie een vanzelfsprekendheid, ook voor de medewerkers. Simone: “Ik denk niet in termen van zorg, tenzij het heel ernstig is, ik denk in algemene hulp.” Bij het onderzoeken van een zorgvraag, wordt er zodoende breed gekeken naar wat er informeel of binnen de algemene voorzieningen mogelijk is en waar meer hulp geboden is, zit de zorgpartij vaak al aan tafel. Simone: “Het gaat erom een zo goed mogelijke oplossing te vinden. Voorheen kostte dat veel meer moeite en tijd. Nu met een kort berichtje naar een collega uit het team ben je er soms al.” De korte lijnen blijken ook daadwerkelijk kort te zijn wat Simone betreft en dat komt uiteindelijk de wijk en de burger ten goede.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier