#Taboe maakt eergerelateerde problematiek bespreekbaar

In sommige gemeenschappen bestaan er strenge regels over hoe mannen en vrouwen zich moeten gedragen. Zij mogen geen aanleiding geven tot roddels binnen een gemeenschap anders komt de familie-eer in gevaar. Als de eer wordt geschonden, voelt de familie zich gedwongen om deze te herstellen.

De vraagstukken en problemen rondom eergerelateerde problematiek zijn zeer indringend, voor alle betrokken familieleden. Het geweld kan bestaan uit bijvoorbeeld bedreiging, mishandeling, huwelijksdwang, ontvoering en zelfs eerwraak (moord). Eergerelateerd geweld speelt vooral in gesloten gemeenschappen en dit komt niet alleen onder vrouwen voor, ook mannen kunnen hier het slachtoffer van worden.

Maak het bespreekbaar!
Het team van #Taboe heeft als doel gevoelige (taboe)onderwerpen in etnische gemeenschappen juist wel bespreekbaar te maken. Personen die hiermee te maken hebben, kunnen in een veilige omgeving praten met een vertrouwenspersoon in de eigen taal en in de eigen omgeving. Met deze manier van bemiddelen wordt getracht eergerelateerd geweld preventief te signaleren en escalatie van conflicten in en tussen families te voorkomen.

De vertrouwenspersonen van #Taboe
#Taboe is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig. Zij hebben (culturele)kennis over de gemeenschap, hebben er ingangen, maar ze zijn er niet mee verstrengeld. De vertrouwenspersonen zijn betrokken bij de problematiek van eergerelateerd geweld, maar maken geen deel uit van het probleem.
#Taboe is al ruim 10 jaar actief in wijken en buurten van Den Haag. Het belangrijkste kapitaal van #Taboe zijn de vrijwilligers. Zij zijn de ogen en oren van een gemeenschap. In de rol van gemeenschapsbemiddelaar voeren zij gesprekken, geven ze voorlichting aan groepen en worden er activiteiten in de buurt georganiseerd.

Contact
Heeft u, in wat voor vorm dan ook, te maken met dergelijke onderwerpen, neem dan contact met ons op. Wij behandelen de verstrekte informatie vertrouwelijk.
Ook voor verdere informatie, advies, foldermateriaal en eventuele voorlichtingsbijeenkomsten kunt u contact met ons opnemen.

Garip Ozcan

070 205 20 00
06 23 73 93 00
G.Ozcan@mooiwelzijn.nl


#Taboe is een initiatief van Mooi welzijn
Onze vertrouwenspersonen zijn geen hulpverleners, zij adviseren cliënten bij problemen. In overleg met de cliënt kan men doorverwezen worden naar de reguliere hulpverlening.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier